Kapat
Aysu Tekstil
Aysu Tekstil ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor ve destek veriyoruz. Doğaya, topluma ve tüm canlılara duyduğumuz saygının göstergesi olarak çeşitli aktivitelerde bulunuyor, yaşadığımız dünyaya farklı açılardan katkı sunmaya gayret ediyoruz.
Doğaya Saygı
Doğaya Saygı
Daha temiz ve daha yeşil bir çevrede yaşamak ve gelecek nesillere de bu güzellikleri bırakmak istiyoruz. Bu nedenle de ağaç dikme etkinliklerinde bulunuyor, atıkların ayrıştırılmasını sağlıyor, geri dönüşümlü malzemelerin kullanılmasına gayret ediyor ve çeşitli projelerde katılımcı olarak yer alıyoruz.
Canlılara Saygı
Canlılara Saygı
Dünyanın yalnızca insanlar için olmadığının bilincinde olarak, doğadaki tüm canlıların yaşam hakkını savunuyor ve tüm bu canlıların çok daha güzel bir yaşam alanında yer almalarını arzu ediyoruz. Barınak ziyaretleri, mama bağışları, hayvan sahiplenme gibi çeşitli adımları bu anlayış çerçevesinde atıyoruz.
Topluma Saygı
Topluma Saygı
İçinde bulunduğumuz toplumun değerlerini önemsiyor, her insanı hiçbir şekilde ayrımcılığa uğratmadan kucaklıyoruz. Renk, dil, din, ırk, etnik köken, mezhep gibi farklılıklara aldırış etmeden, “insana saygı” düsturu ile hareket ediyoruz. Aynı zamanda özellikle çocuklara ve kadınlara pozitif ayrımcılık açısından destek olmaya çalışıyoruz.